Satış Ortaklığı SözleşmesiSatış Ortaklığı Sözleşmesi

Madde 1 – KISALTMALAR:
Bu sözleşme içinde bundan sonra,  satış ortağı “Ortak”, Seçkin Optik. “Seçkin Optik”, işlemin gerçekleştiği elektronik ortam www.seçkinoptik.com “Seçkin Optik”, sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmet ise “Ürün” olarak adlandırılıcaktır.

Madde 2 – TARAFLAR:
Sözleşmenin taraflarından Seçkin Optik,  Seçkin Optik’un sahip olduğu ve işlettiği bir çevrimiçi satış sitesidir. Seçkin Optik’un iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adres:  Ankara.
Tel/Faks:

E-posta:  mail@seckinoptik.info

Ortak bilgileri aşağıdaki gibidir.

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Ortağın kendi web siteleri, e-posta adresleri ve diğer Internet iletişim araçları üzerine koyacağı bir bağlantı ile Seçkin Optik’un sağladığı ürünlerin satışı, tarafların yükümlülükleri ve bu satış sonrası oluşan gelir paylaşımının ve ödemenin koşulları ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

Madde 4 – YÜRÜRLÜK:
Bu sözleşme, Ortağın Seçkin Optik’e üye olması ve Seçkin Optik’un satış ortaklığı isteğini onaylamasıyla yürürlüğe girer. Süresi bir yıldır. Seçkin Optik, sözleşmeyi istediği anda sonlandırabilir.

Madde 5 – YÜKÜMLÜLÜKLER:
5.1. Ortak, Seçkin Optik tarafından kendisi için üretilen bağlantıyı web sitesi, e-posta adresi ve diğer Internet ortamlarında paylaşabilir.
5.2. Ortak, Seçkin Optik tarafından kendisine verilen içerik üzerinde değişliklik yapamaz.
5.3. Ortak, Seçkin Optik ve Ürün hakkında yanlış ve abartılı bilgi vermeyeceğini kabul eder.
5.4. Ortak, kendisi için verilen kullanıcı adı ve şifresini korumayı, başkalarıyla paylaşmamayı ve şifre kullanımından doğacak sorunlarda sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. Tersi durumda, ortaklık ilişkisini başlatmamalıdır.
5.5. Ortak, Seçkin Optik’e üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin kullanılması sırasında, yanlış ya da eksik olarak verilen bilgiler nedeniyle doğacak zararlardan dolayı sorumlu olacağını kabul eder.
5.6. Ortak, kendi web sitelerinde, e-posta adreslerinde Seçkin Optik ya da Ürün hakkında ileri sürdüğü düşüncelerin ve eklediği belgelerin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.
5.7. Ortak, Seçkin Optik’in başkalarına da satış ortaklığı verebileceğini kabul eder.
5.8. Ortak, Seçkin Optik’in satış ortaklığını tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmadan sonlandırabileceğini kabul eder.
5.9. Ortak, satış komisyonu ödemesinin banka hesabı ve ya Paypal hesabına yapılacağını kabul eder.
5.10. Seçkin Optik, satışı ortaklığını etkileyecek her türlü değişiklik hakkında Ortağa bilgi vermeyi  taahhüt eder.
5.11. Seçkin Optik, Ortak üzerinden gelen müşterilere mümkün olan her türlü desteği vereceğini taahhüt eder.
5.12. Seçkin Optik, Ortak üzerinden gelen müşterilerin siparişlerini mümkün olan en kısa sürede karşılayacağını taahhüt eder.
5.13. Seçkin Optik, Ortak üzerinden gelen müşterilerin siparişlerini beklenmeyen nedenlerle karşılamakta sorun yaşarsa, bu konuda Ortağa bilgi vermeyi taahhüt eder.

Madde 6 - ÖDEME KOŞULLARI:
6.1. Seçkin Optik, komisyon oranlarını ve en az ödeme tutarını dilediği zaman değiştirebilir. Ortak bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Şu anda geçerli komisyon oranı %5, ödeme yapılacak en az tutar ise 50TL’dir.
6.2. Satış komisyonuna temel olacak tutar, ürünün Seçkin Optik’deki indirimli, kargo bedeli hariç TL fiyatıdır.
6.3. Siparişte olan ancak sağlanamayan ürünler için Ortağa komisyon ödenmez.
6.4. Müşteriden ödeme alınamaması nedeniyle iptal edilen satışlar için Ortağa komisyon ödenmez.
6.5. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak geri verilen satışlar için Ortağa komisyon ödenmez.
6.6. Her ayın sonunda, o ay yapılan satışlardan elde edilen komisyon tutarı hesaplanarak Ortağağın isteği üzerine Ortağa bildirilir. Karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan komisyon tutarı ödemeye temel alınır. En az ödeme tutarının altında kalan komisyon tutarı bir sonraki aya aktarılır.
6.7. Ödeme, Ortak tarafından düzenlenecek fatura ya da diğer geçerli ödeme belgelerinin Seçkin Optik’ne ulaşmasından sonra yapılır. Ortak vergi mukellefi değilse, Seçkin Optik bir gider pusulası düzenler. Vergi yasaları gereği gider pusulası düzenlenen Ortak adına ödenecek vergiler kesildikten sonra kalan net tutar Ortağın banka hesabına havale edilir

Madde 7 – BİLDİRİM ADRESİ VE YÖNTEMİ:
Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmedikleri sürece sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. Bildirimler, yetkili kişiler tarafından, imza karşılığı yazılı olarak, imzalı karşı mesaj ile onaylanan faks mesajı, telgraf, alındığı karşı mesaj ile onaylanan e-posta mesajı ile yapılabilir.

Madde 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ:
8.1. Ortak, bu sözleşme kapsamında doğabilecek uyuşmazlıklarda, Seçkin Optik’nin defter ve diğer elektronik kayıtlarının geçerli olacağını kabul eder. Seçkin Optik kayıtlarına itiraz ve bunların uygun  tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ilindeki mahkemeler ve icra müdürlükleri yetkilidir.SEÇKİN OPTİK                                                                                  SATIŞ ORTAĞI

 


WhatsApp Destek Hattı
Aklınıza Takılan Tüm Soruları WhatsApp Destek Hattımız Üzerinden Sorabilirsiniz.
Seçkin Optik
WhatsApp Destek